Softex
 • Softex Z Katlama Havlu 100 Yaprak
  5713007
  Softex
  Z Katlama Havlu 100 Yaprak
 • Softex İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı 120 Metre
  5713039
  Softex
  İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı 120 Metre
 • Softex Hareketli Havlu 2,50 KG
  5713020
  Softex
  Hareketli Havlu 2,50 KG
 • Softex Dispenser Peçete 100*18
  5713012
  Softex
  Dispenser Peçete 100*18
 • Softex Mini Çekmeli Tuvalet Kağıdı 70 Metre
  5713040
  Softex
  Mini Çekmeli Tuvalet Kağıdı 70 Metre
 • Softex Hareketli Havlu 3 KG
  5713021
  Softex
  Hareketli Havlu 3 KG
 • Softex Dispenser Peçete 150*18
  5713013
  Softex
  Dispenser Peçete 150*18
 • Softex Mini Jumbo Tuvalet Kağıdı 3,5 Kg
  5713041
  Softex
  Mini Jumbo Tuvalet Kağıdı 3,5 Kg
 • Softex Dispenser Peçete 200*18
  5713014
  Softex
  Dispenser Peçete 200*18
 • Softex Dispenser Peçete 250*18
  5713015
  Softex
  Dispenser Peçete 250*18
 • Softex C Katlama Tuvalet Kağıdı
  5713053
  Softex
  C Katlama Tuvalet Kağıdı
 • Kutu Mendil (Baskısız)
  5713060
  Softex
  endil (Baskısız)
 • Küp Kutu Mendil (Baskısız)
  5713061
  Softex
  utu Mendil (Baskısız)